Publikacje 27 08 2021

Metaanalizy badań sprawdzających skuteczność terapii zabawą

Systematyczne przeglądy pozwalają w sposób uporządkowany zebrać dużą ilość badań dotyczących konkretnego zagadnienia. Metaanaliza jest metodą ugruntowaną statystycznie. Zbiór danych to wspomniana znacząca liczba badań spełniających podstawowe kryteria: rzetelności, trafności, odpowiednio dobranej próby, właściwej procedury oraz inne. Duża ilość badań pozwala na formułowanie ogólnych wniosków z większym prawdopodobieństwem. Metaanaliza jest określana jako odrębne, samodzielne badanie, w którym oblicza się współczynnik wielkości efektu danego zjawiska (np. efektywności terapii zabawą). Dla orientacji wielkości efektu można określić używając współczynnika korelacji Pearsona następująco:

Wielkość efektu r
Mała 0,10
Średnia 0,30
Duża 0,50

W badaniach psychologicznych i społecznych współczynniki korelacji stosunkowo rzadko osiągają górne granice. Obecnie dokonano czterech metaanaliz sprawdzających skuteczność terapii zabawą. Wszystkie cztery ukazują istotne statystycznie wyniki, a dobrana metoda maksymalizuje ilość osób badanych. Metaanaliza niestety łatwo pozbawia wniosków precyzyjności, ale właśnie dlatego, że służy uogólnieniom odwołując się między innymi do prawa wielkich liczb (im większa próba tym z większym prawdopodobieństwem możemy przewidywać jakąś zależność statystyczną). Oczywiście trudno jest kontrolować jednolitość grup osób badanych stosując ten typ badania, ale istnieją narzędzia statystyczne pozwalające badaczom uwzględniać i tę charakterystykę. Tak samo badania takie uogólniają wyniki badań analizujących różne modele w pracy terapii zabawą. A jednak Linn i Bratton (2015) poddają ocenie wyłącznie model terapii zabawą skoncentrowanej na dziecku (Child-Centered Play Therapy, CCPT), co pozwala sprecyzować zakres i charakter interwencji.

Wielkość efektu Ilość badań Zakres dat zebranych do publikacji Średnia wieku dzieci Liczba osób badanych Współczynnik wielkości obiektu
Leblanc & Ritchie (2001) 42 1947-1996 7,8 nie odnotowano 0,66
Bratton et al. (2005) 93 1953-200 7 3248 0,80
Lin & Bratton (2015) 52 1995-2010 6,7 1848 0,47
Ray et al. (2015) 23 1975-2011 Zakres: 4-13 1106 0,21-0,38
Wielkość efektu Leblanc & Ritchie (2001)
Ilość badań 42
Zakres dat zebranych do publikacji 1947-1996
Średnia wieku dzieci 7,8
Liczba osób badanych nie odnotowano
Współczynnik wielkości obiektu 0,66
Wielkość efektu Bratton et al. (2005)
Ilość badań 93
Zakres dat zebranych do publikacji 1953-200
Średnia wieku dzieci 7
Liczba osób badanych 3248
Współczynnik wielkości obiektu 0,80
Wielkość efektu Lin & Bratton (2015)
Ilość badań 52
Zakres dat zebranych do publikacji 1995-2010
Średnia wieku dzieci 6,7
Liczba osób badanych 1848
Współczynnik wielkości obiektu 0,47
Wielkość efektu Ray et al. (2015)
Ilość badań 23
Zakres dat zebranych do publikacji 1975-2011
Średnia wieku dzieci Zakres: 4-13
Liczba osób badanych 1106
Współczynnik wielkości obiektu 0,21-0,38

Poniżej, dla przejrzystości, umieszczono zestawienie obszarów, w których efektywność terapii zabawą okazała się największa dla danego badania.

Metaanaliza Efektywność w obszarach
Leblanc & Ritchie (2001) Przystosowanie emocjonalne i społeczne, przystosowanie rodzinne, wyniki szkolne, reakcja na sytuacje traumatyczne, problemy behawioralne
Bratton et al. (2005) Problemy behawioralne, przystosowanie społeczne, samoświadomość, wyniki szkolne, poczcie własnej skuteczności, inne
Lin & Bratton (2015) Trudne zachowania eksternalizacyjne i internalizacyjne, poczucie własnej skuteczności, stres związany z relacja opiekun-dziecko
Ray et al. (2015) Trudne zachowania eksternalizacyjne i internalizacyjne, poczucie własnej skuteczności, wyniki szkolne, inne

Wpływ zaangażowania rodziców w terapię został uwzględniony w trzech z czterech badań i okazał się istotną zmienną zwiększającą ogólny efekt terapii zabawą. Wpływ istotny statystycznie został oznaczony symbolem „*”.

Metaanaliza Pełne zaangażowanie rodzica Częściowe zaangażowanie rodzica lub brak zaangażowania rodzica
Leblanc & Ritchie (2001) 0,89* 0,56
Bratton et al. (2005) 1,15* 0,72
Lin & Bratton (2015) 0,59* 0,33
Metaanaliza Leblanc & Ritchie (2001)
Pełne zaangażowanie rodzica 0,89*
Częściowe zaangażowanie rodzica lub brak zaangażowania rodzica 0,56
Metaanaliza Bratton et al. (2005)
Pełne zaangażowanie rodzica 1,15*
Częściowe zaangażowanie rodzica lub brak zaangażowania rodzica 0,72
Metaanaliza Lin & Bratton (2015)
Pełne zaangażowanie rodzica 0,59*
Częściowe zaangażowanie rodzica lub brak zaangażowania rodzica 0,33

Podsumowując, metaanaliza badań dotyczący efektywności terapii zabawą pozwoliła jednoznacznie stwierdzić ogólny istotny wpływ tej formy terapii na dzieci między innymi w zakresie:

Dodatkowe znaczące dla skuteczności terapii zabawą okazało się pełne, wyraźne zaangażowanie rodzica w proces terapeutyczny. Wyniki te świadczą o ugruntowaniu naukowym terapii zabawą.


Literatura:

Bratton, S., Ray, D., Rhine, T., & Jones, L. (2005). The efficacy of play therapy with children: A meta-analytic review of treatment outcomes. Professional Psychology: Research and Practice, 36(4), 367-390. doi:10.1037/0735-7028.36.4.376

LeBlanc, M., & Ritchie, M. (2001). A meta-analysis of play therapy outcomes. Counseling Psychology Quarterly, 14, 149-163. doi:10.1080/09515070110059142

Lin, Y., & Bratton, S. C. (2015). A meta-analytic review of child-centered play therapy approaches. Journal of Counseling and Development, 93(1), 45-58. doi: 10.1002/j.1556-6676.2015.00180.x

Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Ray, D. C., Armstrong, S. A., Balkin, R. S., & Jayne, K. M. (2015). Child-centered play therapy in the schools: Review and meta-analysis. Psychology in the Schools, 52(2), 107-123. doi: 10.1002/pits.21798

Whiston, S. C., & Li, P. (2011). Meta-analysis: A systematic method for synthesizing counseling research. Journal of Counseling and Development, 89(3), 273-281.

Mateusz Kolaszkiewicz