Centrum Terapii Zabawą

To przyjazne miejsce. Bawimy się tutaj z dziećmi i jest to zabawa terapeutyczna. Młodzieży najczęściej słuchamy, czasem odpowiadamy na pytania, kiedy młodzież pyta. Z rodzicami, opiekunami poruszamy tu wiele ważnych tematów. Wzmacniamy w Was wiarę w Wasze kompetencje. Konsultujemy, czasami po prostu rozmawiamy. Choć czasem bywa trudno, to zależy nam na tym byśmy wspólnie dobrze się tutaj czuli. Dzieci, młodzież, dorośli. Czy tak się da, czy tak można? Sprawdź, zapraszamy.

Kiedy w 2018 r pojawił się plan budowy Centrum Terapii Zabawą sądziłem, że jego realizacja potrwa wiele lat. Tymczasem, jak to często bywa, kontakt ze wspaniałymi ludźmi w tym przypadku skupionymi w Polskim Towarzystwie Terapii Zabawą spowodował sprecyzowanie planu i błyskawiczną jego realizację. No i Garry Landreth jego życzliwe wsparcie, możliwość konsultacji wielu problemów, to pomoc nie do przecenienia. Może tę historię kiedyś opiszę w całości. Teraz ważne jest, że jesteśmy.

W CTZ prowadzimy terapię zabawą skoncentrowaną na dziecku (Child Centered Play Thetapy). Ten sposób pracy oznacza, że w pierwszej kolejności tworzymy dziecku atmosferę bezpieczeństwa, staramy się zrozumieć i zaakceptować świat dziecka, przyzwalamy i zachęcamy do ekspresji emocji. Dziecko ma możliwość podejmowania decyzji, badania granic, rozwijania pozytywnego obrazu siebie, rozwijania samokontroli i brania odpowiedzialności za swoje decyzje. To prowadzi prostą drogą do odzyskania przez nie, opisywanego przez psychologię pozytywną, dobrostanu psychicznego.

Psychoterapeutyczne wsparcie młodzieży prowadzimy w modalności Gestalt. To oznacza, że bardzo ważna jest dla nas relacja. Szukamy kontaktu i sami z życzliwością i uważnością wychodzimy do kontaktu. Dzisiejszy świat młodych ludzi jest dla nich dość wymagający. Funkcjonowanie w rodzinie, w szkole, w środowisku rówieśników przysparza wielu problemów. Wspólne przyjrzenie się tym sprawom często pozwala ujrzeć je w lepszym świetle.

Terapeuci

Robert Kordoński

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą
psychotraumatolog
psychoterapeuta

Jestem psychotraumatologiem, pedagogiem terapeutą i psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia. Skończyłem psychologię pozytywną na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, psychotraumatologię w Collegium Humanum w Warszawie oraz prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłem Trening Komunikacji Neuroafektywnej (NAC) - Intensywny Trening NVC w Szkole Empatii i Dialogu w Warszawie.

Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą oraz członkiem Association for Play Therapy. W mojej pracy kieruję się zasadami terapii zabawą skoncentrowanej na dziecku (Child-Centered Play Therapy) oraz psychoterapii Gestalt. Jestem ciekawy spotkania z człowiekiem. W życiu stawiam na komunikację, relacje i edukację. Uważam, że na każdą relację można spojrzeć z innego punktu widzenia.

Towarzyszę młodym ludziom w ciekawym i wyzwalającym procesie odnajdywania siebie. Przestrzegam Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą a swoją pracę poddaję stałej superwizji. Praktykę prowadzę również w Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Dom na Drzewie we Wrocławiu.